INVL Logo

Tvarumas

„INVL Renewable Energy Fund I“ valdomas atsižvelgiant į ESG (angl. Environmental, Social and Governance) kriterijus ir savo investicijas nukreipia į atsinaujinančią energetiką ir susijusią infrastruktūrą.

Investuodami į atsinaujinančią energetiką siekiame mažiausio poveikio aplinkai bei griežto aplinkosauginių standartų laikymosi. Mums svarbu ne tik CO2 emisijų mažinimas, tačiau ir bendras poveikis aplinkai, siekiant šio tikslo.

Esame netiesioginis atsakingo investavimo principų narys (angl. Signatory of Principles for Responsible Investment) – kuriame pozityvų aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (ESG) poveikį.

Fondas, investuodamas į atsinaujinančią energetiką bei taikydamas tvarias šio turto valdymo praktikas, prisideda prie Europos Sąjungos „Žaliojo kurso susitarimo“ tikslo – iki 2050 metų Europai tapti klimato atžvilgiu neutraliu bei žiedinės ekonomikos pagrindu funkcionuojančiu kontinentu.

Dėmesys Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi (angl. UN Sustainable Development Goals) tikslams

Investicijos į atsinaujinančią energetiką atitinka 8 tvaraus vystymosi tikslus bei 3 Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principus:

  • siekiama, kad verslo organizacijos paremtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą;
  • imtųsi iniciatyvų aplinkosaugos sąmoningumui didinti;
  • skatintų aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir plėtrą.