INVL Logo

Strategija

Fondo tikslas – kurti pridėtinę vertę investuotojams, atliekant investicijas į atsinaujinančią energetiką ir susijusią infrastruktūrą Europos Sąjungos ribose.
Investuodami į „INVL Renewable Energy Fund I“ Jūs prisidedate prie energetikos sektoriaus transformacijos – perėjimo nuo iškastinio kuro, kaip pagrindinio elektros gamybos šaltinio, prie atsinaujinančių šaltinių – saulės, vėjo ir kt. Tai Jums, kaip investuotojams, leidžia pasiekti individualius ESG tikslus ar įgyvendinti individualias tvarumo iniciatyvas gebant pamatuoti jų poveikį – CO2 emisijų sumažinimą, darbo vietų kūrimą ir ekonominio augimo stimuliavimą.

Investavimas į įvairaus dydžio projektus Rumunijoje, Lenkijoje ir Baltijos valstybėse

Investavimo periodas –
4 metai

Standartizuoto portfelio kriterijai:
ilgalaikiai elektros pardavimo kontaktai, PPA;
nuo infliacijos apsaugoti supirkimo tarifai, CfD;
standartizuota gamybos technologija.

Portfelio pardavimas per 1-3 metus
po investavimo periodo

Patrauklus dydis stambiems instituciniams investuotojams.
Ilgalaikis, lengvai prognozuojamas pinigų srautas.
Masto ekonomija dėl valdymo sąnaudų optimizavimo.
Potenciali pardavėjo premija dėl portfelio dydžio.

Kodėl atsinaujinanti energetika?

Prie draugiškų aplinkai pokyčių galime prisidėti kiekvienas. Atsakingas vartojimas, energijos taupymas, atsakingas atliekų rūšiavimas, pavirtę tvirtais įpročiais šeimoje, užtikrins aplinkosaugos tradicijų perdavimą ateities kartoms. Dar platesnis žingsnis tvarios ir švarios ateities link – investicijos į atsinaujinančią energetiką.

Investuodami į atsinaujinančią energetiką savo turimu kapitalu prisidedame prie visuomenės gerovės didinimo bei aplinkos žalinimo, o investuota pinigų suma sugeneruoja konkurencingą grąžą.

Europos Sąjunga (ES) 2019 m. gruodį paskelbė Žaliąjį susitarimą, kuriuo siekiama, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmu pasaulyje aplinkosaugos atžvilgiu neutraliu bei žiedinės ekonomikos pagrindu funkcionuojančiu kontinentu. Atsižvelgiant į keliamus tikslus ir reikalingas itin didelio mąsto investicijas, ES, formuodama bendrijos biudžetą, teikia prioritetą žaliųjų investicijų finansavimui bei siekia mobilizuoti mažiausiai vieną trilijoną eurų šiam tikslui. Fondo investicijos prisidės prie bendrų ES siekių.

Šiuo metu labiausiai paplitusios investicijos yra į saulės ir vėjo jėgainių parkus, kurių plėtrą skatina pačios valstybės. Artimoje ateityje matysime investicijų į energijos akumuliavimo ir hibridines sistemas, kuriose veiks tiek saulė, tiek vėjas, tiek energijos akumuliavimas.

Investavimas į industrinio dydžio saulės PV projektus Rumunijoje, Lenkijoje ir Baltijos valstybėse

Atsinaujinančios energetikos projektų plėtros kontekste (plati projektus vystančių įmonių specializacija, elektros tiekimo, projektų finansavimo galimybės ir kt.) Lenkija yra labiausiai išsivysčiusi rinka Vidurio ir Rytų Europos regione.

Pirmieji fondo įsigijimai Lenkijoje įvykdyti 2021 metų rugsėjį. Nuo to laiko fondas akumuliavo 34 MW saulės PV projektų, su patvirtintomis prisijungimo į tinklą sąlygomis, portfelį.

 

2021 metų pabaigoje Rumunijos vyriausybė sukūrė teisinę bazę dvišaliams (netarpininkaujant elektros tiekėjams) ilgalaikiams elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartims. Rumunijoje, palyginti su Lenkija, – 30% daugiau saulėtų valandų, tinkamų elektros energijos generavimui.

Pirmieji fondo įsigijimai įvykdyti 2022 metų kovo mėnesį. Nuo to laiko fondas akumuliavo 269 MW saulės PV projektų, su patvirtintomis prisijungimo į tinklą sąlygomis, portfelį. Papildomai 174 MW projekto prisijungimo į tinklą sąlygų patvirtinimo tikimasi 2023 metais.

Stabili ilgalaikė grąža

Patraukli prognozuojama ilgalaikė 11+ proc. grynoji grąža (net IRR), galinti padėti apsisaugoti nuo neužtikrintumo, žemų palūkanų įtakos, augančios infliacijos ir kitų nepalankių ekonominių scenarijų.

Siekiant sumažinti investicijų riziką, investuojama Europos Sąjungos (ES) rinkose, kuriose atsinaujinančios elektros energetikos plėtra skatinama per stabilios ir prognozuojamos investicijų grąžos investuotojams užtikrinimą bei ten, kur populiarėja ilgalaikių elektros energijos įsigijimo kontraktų praktika bei projektus galima vystyti diversifikuojant riziką.

ES valstybės, siekdamos pritraukti daugiau žaliųjų investicijų į savo šalis, organizuoja ar planuoja organizuoti planuojamos pagaminti elektros energijos kvotų aukcionus suteikdamos nepriklausomiems investuotojams investicinės grąžos apsaugą 15-20 metų laikotarpiui.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad kolektyvinio investavimo subjekto investicinės grąžos projekcijos yra paremtos tik šio kolektyvinio investavimo subjekto valdyme tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai dalyvaujančių asmenų nuomone ir jokiu būdu negarantuoja ateities rezultatų. Visa su investicijomis susijusi nuostolių rizika tenka investuotojams.

 

Domina investicijos į „INVL Renewable Energy Fund I“?

Lietuvoje fondo vienetus platina finansų maklerio įmonė „INVL Financial Advisors“, minimali investavimo suma siekia 125 tūkst. eurų. Fondo trukmė – 7 metai. „Invalda INVL“ grupė kartu su subfondo partneriais į šį subfondą investuos 1,3 mln. eurų.

Susisiekite el. paštu [email protected] arba tel. +370 527 90601.

 

SVARBI INFORMACIJA

Šiame puslapyje pateikiama tik apibendrinta, pagal jokio asmens individualius poreikius nepriderinta informacija. Ji nėra ir negali būti interpretuojama kaip reklaminė informacija ar informacija, kuria siūloma, rekomenduojama ar kitaip skatinama  tapti šiame puslapyje minimo kolektyvinio investavimo subjekto dalyviu ir prisiimti su tuo susijusią riziką.

Šioje svetainėje minima informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar jo investavimo objektais esančių projektų savybes (įskaitant investicinės grąžos projekcijas) yra paremta tik šio kolektyvinio investavimo subjekto valdyme tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai dalyvaujančių asmenų nuomone. Pateikdami šią nuomonę asmenys veikia tik savo interesais ir nesivadovauja bei neatsižvelgia į jokių kitų asmenų individualius interesus ir poreikius. Todėl bet kuris asmuo, priimdamas bet kurį investicinį sprendimą, veikia savo rizika ir turi savo nuožiūra bei sąskaita pasitelkti atitinkamų sričių ekspertus, kad galėtų priimti jo individualius poreikius atitinkantį sprendimą. Tik taip sprendimą priimantis asmuo gali sumažinti nuostolius, kurių atsiradimo tikimybė (dėl investicijos į puslapyje minimą kolektyvinio investavimo subjektą) yra itin didelė.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad kolektyvinio investavimo subjekto praeities rezultatai parodo tik jo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Puslapyje minimo kolektyvinio investavimo subjekto valdyme tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai dalyvaujantys asmenys negarantuoja investicijų pelningumo. Visa su investicijomis susijusi nuostolių rizika tenka investuotojams.

Prieš tapdami šiame puslapyje minimo kolektyvinio investavimo subjekto dalyviu turite patys ar padedami atitinkamų ekspertų įvertinti visus taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti visus dokumentus.

Nepaisant kitų svarbios informacijos nuostatų, investavimui rekomenduojama skirti tik tas lėšas, kurias galite sau leisti prarasti.