INVL Logo

Apie fondą

Nuo 2021 m. liepos mėn. veikiantis fondas „INVL Renewable Energy Fund I“ (REFI) investuoja į atsinaujinančios energetikos objektus Europos Sąjungoje. Fondo tikslas – investuoti ir valdyti 200+ mln. eurų vertės saulės ir vėjo jėgainių parkus Europos sąjungos teritorijoje. Šiuo metu fondas koncentruojasi į projektus, esančius centrinėje Europoje.

Fondo valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“


73,9 mln. eurų

Tiek kapitalo pritraukta į fondą šiuo metu


400+ MW

Numatoma bendra elektrinių galia


60 mln. eurų

Fondo tikslinis dydis

Veiklos geografija

Fondas investuoja į atsinaujinančios energetikos objektus Europos Sąjungoje, šiuo metu didelį dėmesį sutelkdamas į Lenkijos bei centrinės Europos rinkas. Lenkija Europos kontekste yra viena iš pagrindinių atsinaujinančios energetikos projektų vystymo rinkų. Tai deficitinė, aukštų elektros energijos kainų rinka, kuriai didelę įtaką daro CO2 taršos leidimų kaina. Lenkijos rinkoje 2020 metais buvo fiksuotos  aukščiausios didmeninės elektros energijos kainos visoje Europos Sąjungoje, o atsižvelgiant į elektros energijos gamybos balansą, akivaizdu, kad aukštų elektros kainų tendencija užsitęs. Tai ypatingai palanku atsinaujinančiai energetikai, kuri gali pasiūlyti elektros energijos gamybą žemesnėmis kainomis bei generuoti elektros energiją, nedarant reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

Komanda

REFI fondo valdytojų komanda yra sukaupusi įvairialypės patirties energetikos ar energetikos sektoriuje veikiančių kompanijų valdymo, projektų vystymo bei finansų valdymo ir sandorių sudarymo srityse. Per savo karjerą pagrindiniai fondo partneriai sėkmingai įgyvendino 300+ mln. eur vertės su energetika susijusių investicijų bei dalyvavo 250+ mln. eurų vertės kitų sandorių. 

Šalia fondo partnerių sukauptos patirties REFI turi prieigą prie „INVL Asset Management“ sukauptos kompetencijos ir žinių, o tai leidžia efektyviai valdyti fondo resursus. Atsižvelgiant į tai, kad fondas dirba užsienio rinkose, skirtingose rinkose naudojamasi vietos partnerių (teisės, finansų, apskaitos, projektų vystymo ir valdymo, statybos) paslaugomis.  

Liudas Liutkevičius
Liudas Liutkevičius

Vykdantysis Partneris

El. paštas: [email protected]

Liudas Liutkevičius
Liudas Liutkevičius

Vykdantysis Partneris

El. paštas: [email protected]

Patirtis

 • Vadovaujančio darbo patirtis nacionalinėse energetikos kompanijose, skirtingose vertės kūrimo grandinėse: Enefit/Eesti Energia, Litgrid, Lietuvos Energija, Lietuvos dujos, ESO;
 • Vadovaujančio darbo patirtis vykdant sparčią saulės, biodujų energetikos ir kitų verslo šakų plėtrą Modus grupėje ES, Baltarusijos, Ukrainos rinkose.

Linas Tomkevičius
Linas Tomkevičius

Partneris

El. paštas: [email protected]

Linas Tomkevičius
Linas Tomkevičius

Partneris

El. paštas: [email protected]

Patirtis:

 • 10+ sėkmingai įgyvendintų ir valdytų private equity, mezzanine, komercinio nekilnojamojo turto sandorių, dirbant Baltic American Enterprise Fund, Hanseatic Capital, Tiltra Group, Inova Baltic, bendra sandorių vertė virš 100 mln. EUR;
 • Didelė patirtis sandorių struktūrizavime;
 • Didelė investicijų valdymo patirtis.

Jelizaveta Šablovskaja
Jelizaveta Šablovskaja

Produktų administravimo vadovė

El. paštas: [email protected]

Jelizaveta Šablovskaja
Jelizaveta Šablovskaja

Produktų administravimo vadovė

El. paštas: [email protected]

Patirtis

 • Plati patirtis finansų ir bankų teisės srityje, ypatingą dėmesį skiriant valdymo įmonių, alternatyvaus investavimo fondų ir viešai parduodamų įmonių reguliavimui;
 • Specializacija fondų reguliavimo ir fondų administravimo klausimais;
 • Kartu su INVL Asset Management yra atsakinga už kasdienę fondų priežiūrą.

Sigita Budrienė
Sigita Budrienė

Projektų vadovė

El. paštas: [email protected]

Sigita Budrienė
Sigita Budrienė

Projektų vadovė

El. paštas: [email protected]

Patirtis:

 • Nekilnojamo turto projektų vystymo patirtis – turto vertinimo, statybų plėtros ir statinių priežiūros etapuose;
 • Patirtis projektų administravimo ir ES finansuojamų projektų bei privataus kapitalo projektų valdymo srityje;
 • Daugiau nei 15 m. patirtis šalies įmonėse.

Giedrius Rupeika
Giedrius Rupeika

Analitikas

El. paštas: [email protected]

Giedrius Rupeika
Giedrius Rupeika

Analitikas

El. paštas: [email protected]

Patirtis

 • Daugiau nei 8 metų investicijų analizės patirtis pasaulinių akcijų, turto valdymo ir privataus kapitalo srityje;
 • Daugiausia patirties sukaupta finansinėje analizėje, modeliavime ir sandorių struktūrizavime.

Vitalija Rogovska
Vitalija Rogovska

Asistentė

El. paštas: [email protected]

Vitalija Rogovska
Vitalija Rogovska

Asistentė

El. paštas: [email protected]

Patirtis

 • Patirtis su paskolų operacijomis Swedbanke – patirtis dirbant su užsienio rinka, paskolomis ir jų reglamentavimu.

SVARBI INFORMACIJA

Šiame puslapyje pateikiama tik apibendrinta, pagal jokio asmens individualius poreikius nepriderinta informacija. Ji nėra ir negali būti interpretuojama kaip reklaminė informacija ar informacija, kuria siūloma, rekomenduojama ar kitaip skatinama  tapti šiame puslapyje minimo kolektyvinio investavimo subjekto dalyviu ir prisiimti su tuo susijusią riziką.

Šioje svetainėje minima informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar jo investavimo objektais esančių projektų savybes (įskaitant investicinės grąžos projekcijas) yra paremta tik šio kolektyvinio investavimo subjekto valdyme tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai dalyvaujančių asmenų nuomone. Pateikdami šią nuomonę asmenys veikia tik savo interesais ir nesivadovauja bei neatsižvelgia į jokių kitų asmenų individualius interesus ir poreikius. Todėl bet kuris asmuo, priimdamas bet kurį investicinį sprendimą, veikia savo rizika ir turi savo nuožiūra bei sąskaita pasitelkti atitinkamų sričių ekspertus, kad galėtų priimti jo individualius poreikius atitinkantį sprendimą. Tik taip sprendimą priimantis asmuo gali sumažinti nuostolius, kurių atsiradimo tikimybė (dėl investicijos į puslapyje minimą kolektyvinio investavimo subjektą) yra itin didelė.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad kolektyvinio investavimo subjekto praeities rezultatai parodo tik jo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Puslapyje minimo kolektyvinio investavimo subjekto valdyme tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai dalyvaujantys asmenys negarantuoja investicijų pelningumo. Visa su investicijomis susijusi nuostolių rizika tenka investuotojams.

Prieš tapdami šiame puslapyje minimo kolektyvinio investavimo subjekto dalyviu turite patys ar padedami atitinkamų ekspertų įvertinti visus taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti visus dokumentus.

Nepaisant kitų svarbios informacijos nuostatų, investavimui rekomenduojama skirti tik tas lėšas, kurias galite sau leisti prarasti.