INVL Logo

„INVL Renewable Energy Fund I“ valdoma įmonė sėkmingai išplatino 4,5 mln. eurų obligacijų emisiją

„INVL Asset Management“ valdomo į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančio fondo „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė „REFI Energy“ sėkmingai išplatino investuotojams pirmąją viešą 4,5 mln. eurų vertės fiksuotų palūkanų obligacijų emisiją. Skolos vertybinių popierių paklausa 1,5 karto viršijo pasiūlą, pasiūlymus pateikė daugiau kaip 250 institucinių ir mažmeninių investuotojų iš Lietuvos.

„Sėkmingas viešos obligacijų emisijos išplatinimas parodo investuotojų pasitikėjimą fondo investicijoms į atsinaujinančią energetiką. Iš investuotojų pritrauktas lėšas įdarbinsime fondo vystomuose saulės jėgainių statybos projektuose“, – teigia „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.

Fondo įmonės „REFI Energy“ privatiems ir instituciniams investuotojams Lietuvoje platintų obligacijų pajamingumas siekia 10 proc. Obligacijų emisijos terminas – iki 2 metų su emitento teise išpirkti jas už papildomą 1 proc. mokestį, jei išperkama per 9-12 mėn. iki obligacijų išpirkimo dienos, už papildomą 0,5 proc. mokestį, jei išperkama per 6-9 mėn. iki išpirkimo dienos, ir nemokant jokios papildomos premijos, jei išperkama 6 mėn. iki išpirkimo dienos.

Ši 4,5 mln. eurų obligacijų emisija bus prijungta prie jau išleistų „REFI Energy“ obligacijų (ISIN LT0000407769) pagal „REFI Energy“ 8 mln. eurų obligacijų bendrąsias sąlygas. Pagal jas šių metų birželio pabaigoje iš investuotojų jau buvo pritraukta 3,5 mln. eurų, išplatinus 2 metų neviešą 9,5 proc. fiksuotų palūkanų obligacijų emisiją.

„INVL Renewable Energy Fund I“ obligacijos investuotojams buvo platinamos nuo rugsėjo 8 d. iki rugsėjo 18 d. imtinai. Šią viešą obligacijų emisiją koordinavo ir platino Šiaulių bankas. Emitento sertifikuotas patarėjas – advokatų kontora „TGS Baltic“, obligacijų savininkų patikėtinis – bendrovė „Audifina“.  Skolos vertybiniai popieriai per 6 mėnesius nuo obligacijų emisijos platinimo pabaigos bus įtraukti į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North.

„INVL Renewable Energy Fund I“ koncentruojasi į Rumunijos ir Lenkijos rinkas, nes jose fondo valdytojai mato didelį augimo potencialą. Šiose rinkose dėl elektros energijos gamybos balanso specifikos yra reikalingi nauji elektros gamybos pajėgumai, valstybės palaiko atsinaujinančios energetikos plėtrą.

Lenkijoje INVL fondas investuoja į projektus, kurių bendra galia siekia 33 megavatus (MW), Rumunijoje – 451 MW. Projektams pasiekus prieš statybinę stadiją, įsibėgėja pasiruošimas statyboms ir pačios statybos tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Bendros investicijos į valdomą projektų portfelį sieks apie 350 mln. eurų ir tai yra didelis įsipareigojimas plėtoti ir remti švarią energiją.

Šiuo metu „INVL Renewable Energy Fund I“ iš investuotojų jau yra pritraukęs 65,9 mln. eurų.

Atsinaujinanti energetika yra patraukli turto klasė aplinkos apsaugos, ekonominiu ir energetinės nepriklausomybės atžvilgiu. Investicijos į fondą suteikia investuotojams galimybę diversifikuoti lėšas geografiškai, uždirbti patrauklią investicijų grąžą ir prisidėti prie poveikio mažinti klimato kaitą.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, obligacijas ar kitus vertybinius popierius, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes jis nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius. 

Šiame pranešime pateikta informacija yra skirta tik bendram supratimui, ji nelaikoma pilna arba išsamia informacija. Joks asmuo jokiais tikslais negali kliautis šiame pranešime pateikta informacija, jos tikslumu, teisingumu ar išsamumu. Šio pranešimo turinys neturi būti suprantamas kaip teisinė, finansinė ar mokesčių konsultacija.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti ir nėra siūlymas pirkti kokius nors vertybinius popierius kurioje nors jurisdikcijoje, taip pat tai nėra prospektas pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129. Bet koks šiame pranešime nurodytų vertybinių popierių –  obligacijų –  pasirašymas ar įsigijimas gali būti atliktas išimtinai tik remiantis Informaciniame dokumente pateikta informacija. Šiame pranešime pateikiama informacija gali keistis. Prieš pasirašydami ar įsigydami obligacijas, asmenys, skaitantys šį pranešimą, turėtų įsitikinti, kad jie visiškai supranta ir prisiima riziką, kuri nurodyta Informaciniame dokumente. Jokiu tikslu negalima remtis šiame pranešime pateikta informacija ar jos tikslumu ar išsamumu. Informacinio dokumento kopijas bus galima gauti Bendrovės buveinėje ar interneto svetainėje, kaip nurodyta Informaciniame dokumente.

Šis pranešimas nėra ir jokia dalimi nesudaro patarimo arba siūlymo priimti pasiūlymą pasirašyti kokias nors obligacijas arba kitus vertybinius popierius, taip pat jis (ir jokia jo dalis) arba tai, kad jis yra platinamas, nėra pagrindas sudaryti kokią nors su tuo susijusią sutartį arba juo (arba kokia nors jo dalimi) arba tuo, kad jis yra platinamas, negali būti remiamasi tokios sutarties atžvilgiu. Šis pranešimas nėra rekomendacija dėl galimo pasiūlymo. Asmenys, ketinantys investuoti, turėtų kreiptis į leidimą turintį asmenį, kuris specializuojasi konsultuojant investavimo klausimais. Įsigijus investicijas, su kuriomis susijęs šis pranešimas, investuotojams gali kilti didelė rizika prarasti visą investuotą sumą. Obligacijų vertė gali ir mažėti, ir didėti. Potencialūs investuotojai turėtų pasitarti su savo finansų ar kitais patarėjais dėl galimo pasiūlymo tinkamumo atitinkamam asmeniui.

Apie „INVL Renewable Energy Fund I“

2021 m. liepos 20 d. turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse. 

„INVL Asset Management“ priklauso Baltijos šalyse pirmaujančiai investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupei INVL.

Apie INVL

INVL – tai Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė, kurios įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turto. Jau daugiau kaip 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.