INVL Logo

„INVL Renewable Energy Fund I“ valdoma įmonė saulės jėgainių statybai Lenkijoje pritraukė 3,5 mln. eurų

„INVL Asset Management“ valdomo į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančio  fondo „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė „REFI Energy“ saulės jėgainių statybai Lenkijoje pritraukė 3,5 mln. eurų.

Lėšų atsinaujinančios energetikos plėtros projektams kaimyninėje šalyje finansuoti „REFI Energy“ pritraukė instituciniams ir privatiems investuotojams išplatinusi 2 metų trukmės neviešą 9,5 proc. fiksuotų palūkanų obligacijų emisiją.

„Investuotojų lėšomis finansuosime pradėtų saulės parkų Lenkijoje statybą. Investuotojų pasitikėjimas mūsų fondu ir investicijomis į atsinaujinančią energetiką leis mums įgyvendinti numatytus projektus“, – sako „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.

„INVL Renewable Energy Fund I“ vysto daugiau nei 33 megavatų (MW) galios saulės parkų projektus Lenkijoje. Investuotojų patikėtos fondui lėšos bus naudojamos tolesniam 14 MW galios saulės jėgainių, kurios pasiekė paruoštų statybai (angl. ready-to-build) stadiją, vystymui. Fondas planuoja, kad šios jėgainės bus pastatytos per šiuos ir 2024 metus.

„INVL Renewable Energy Fund I“ valdomos įmonės obligacijų emisija orientuota į atsinaujinančią energetiką. Augantis susidomėjimas tvariomis investicijomis, rinkos dalyvių išreikštas pasitikėjimas obligacijų leidėju ir patraukli grąža – pagrindinės sėkmės priežastys.

Kylančios palūkanų normos ir nepastovumas kai kuriuose sektoriuose ir toliau skatins investuotojus ieškoti alternatyvių investavimo galimybių, didesnės diversifikacijos, tvarių ir ilgalaikių sprendimų. Smagu, kad Lietuvoje atsiranda vis daugiau projektų, kurie prisideda prie galimybės investuotojams paskirstyti savo investicijas tarp skirtingų sektorių. Tai ypatingai svarbu mūsų rinkoje, kur didelė dalis investicijų, vienu ar kitu formatu, nukreiptos į nekilnojamojo turto rinką“, – teigia Šiaulių banko rinkų ir iždo departamento direktorius Tomas Varenbergas.

Šiaulių bankas buvo šios obligacijų emisijos koordinatorius ir platintojas, advokatų kontora „TGS Baltic“ – teisiniai patarėjai.

Šiuo metu „INVL Renewable Energy Fund I“ veiklą koncentruoja į Lenkijos ir Rumunijos rinkas, kadangi jose fondo valdytojai mato didelį augimo potencialą. Šiose rinkose dėl elektros energijos gamybos balanso specifikos yra reikalingi nauji elektros gamybos pajėgumai, valstybės palaiko atsinaujinančios energetikos plėtrą. Bendras fondo vystomų projektų portfelis yra daugiau kaip 470 MW galios, o iš investuotojų jau yra pritraukęs 61,4 mln. eurų.

Atsinaujinanti energetika yra patraukli turto klasė aplinkos apsaugos, ekonominiu ir energetinės nepriklausomybės atžvilgiu. Investicijos į fondą suteikia investuotojams galimybę diversifikuoti lėšas geografiškai, uždirbti patrauklią investicijų grąžą ir prisidėti prie poveikio klimato kaitos mažinimui.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, obligacijas ar kitus vertybinius popierius, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes jis nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles, prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime minimo kolektyvinio investavimo subjekto „INVL Renewable Energy Fund I“ vienetai gali būti platinami išimtinai informuotiesiems investuotojams kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami bei perleidžiami infomuotųjų investuotojų statuso neturintiems asmenims.

Apie „INVL Renewable Energy Fund I“

2021 m. liepos 20 d. turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse.

„INVL Asset Management“ priklauso Baltijos šalyse pirmaujančiai investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupei INVL.

Apie INVL

INVL – tai Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė, kurios įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turto. Jau daugiau kaip 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione