INVL Logo

„INVL Renewable Energy Fund I“ perka 6 saulės parkų projektus Rumunijoje

„INVL Asset Management“ valdomas  į atsinaujinančios energetikos projektus investuojantis fondas „INVL Renewable Energy Fund I“ toliau aktyviai investuoja Rumunijoje – pasirašė dvi sutartis dėl 6-ių saulės parkų projektų, kurių bendra galia sieks 102,7 megavatų (MW), įsigijimo.

Po šių sandorių „INVL Renewable Energy Fund I“ Rumunijoje vystomų projektų portfelis išaugo iki 268,7 MW. Visiems fondo portfelyje vystomiems saulės parkų projektams jau yra patvirtintos prisijungimo prie tinklų sąlygos. Bendras fondo investicinis potencialias Rumunijoje, įskaitant nuo šių metų birželio vystomus saulės jėgainių projektus, sieks daugiau kaip 200 mln. eurų. Planuojama, kad visi saulės parkai pradės generuoti elektros energiją 2024-aisiais ir 2025 metais.

„INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius sako, kad fondo portfelį papildantys saulės parkų projektai Rumunijoje yra pažengusioje vystymo stadijoje – turi patvirtintas prisijungimo prie tinklų sąlygas, o dalis projektų jau turi ir statybos leidimus. Planuojama, kad vystomo portfelio statybos darbai laipsniškai prasidės 2023 metų pirmą ketvirtį.

„Rumunijos rinkos patrauklumas sparčiai auga – stebime itin didelį užsienio investuotojų susidomėjimą šios šalies atsinaujinančios energetikos sektoriumi. Mūsų fondo investicijos į tvarius energetikos projektus taip pat yra pakankamai reikšmingos, be to, ir toliau aktyviai ieškome naujų projektų rinkoje. Fondo vystomi saulės parkų projektai Rumunijoje artėja prie statybų pradžios ir atveria daugiau bendradarbiavimo galimybių statybos ir įrangos tiekimo srityse, o potencialiems investuotojams – galimybę įdarbinti savo lėšas teigiamą poveikį aplinkai kuriančiuose projektuose ir uždirbti patrauklią grąžą“, – sako  „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris.

Į atsinaujinančios energetikos projektus investuojantis fondas iki lapkričio mėnesio pradžios laukia investuotojų paraiškų fondo investiciniams vienetams įsigyti. „INVL Renewable Energy Fund I“ iš investuotojų jau yra pritraukęs 34,6 mln. eurų. Pagal „INVL Renewable Energy Fund I“ investavimo strategiją investuotojų lėšos yra įdarbinamos į atsinaujinančios energetikos projektus (sausumos vėjo ir didelio masto (angl. utility scale) saulės jėgainių parkus) ES ir NATO  narių valstybių teritorijoje.  Dabar fondas koncentruojasi į Vidurio Rytų Europos šalis, kuriose mato didelį augimo potencialą.

Šiuo metu fondo portfelis  iš viso siekia beveik 309 MW galios vystomų saulės parkų projektų Lenkijoje ir Rumunijoje. „INVL Renewable Energy Fund I“, vertinantis investavimo galimybes ir Baltijos šalyse, iki šių metų pabaigos tikisi išplėsti vystomų projektų portfelį iki 400 MW ar didesnės galios, o visų projektų statybos darbus užbaigti iki 2025 metų pabaigos.

„INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujančio partnerio teigimu, atsinaujinantys energijos šaltiniai yra efektyvus būdas didinti bet kurios šalies energetinę nepriklausomybę, saugumą ir atsparumą žaliavų kainų šuoliams bei mažinti neigiamą energijos generacijos poveikį aplinkai. Dėl elektros energijos gamybos balanso specifikos Rumunijai yra reikalingi nauji elektros gamybos pajėgumai, o ir pati valstybė palaiko atsinaujinančios energetikos plėtrą.

„Daugiau nei 19 mln. gyventojų turinti Rumunija yra itin sparčiai besivystanti ir perspektyvi Europos Sąjungos (ES) valstybė, o artimiausiu metu planuoja prisijungti prie Šentgeno zonos – tai neabejotinai prisidės prie dar spartesnio šalies ekonomikos augimo ir didesnio rinkos patrauklumo. Šalies geografinė padėtis ir saulėtų valandų per metus kiekis leidžia pasiekti didesnį saulės parkų efektyvumą ir konkurencingą pagamintos elektros energijos kainą rinkoje. Augantis poreikis naujiems atsinaujinančios elektros pajėgumams pritraukia naujų investicijų ir mažina taršą aplinkai“, – teigia L. Liutkevičius.

Apie „INVL Renewable Energy Fund I“

2021 m. liepos 20 d. turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse. 

„INVL Asset Management“ priklauso Baltijos šalyse pirmaujančiai investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupei INVL.