INVL Logo

„INVL Renewable Energy Fund I“ į saulės jėgaines Rumunijoje investuos apie 120 mln. eurų

Pirmaujančios turto valdymo bendrovės Lietuvoje „INVL Asset Management“ valdomas į atsinaujinančios energetikos projektus investuojantis fondas „INVL Renewable Energy Fund I“ pradeda veiklą Rumunijoje ir į įsigytų saulės jėgainių parkų vystymą planuoja investuoti apie 120 mln. eurų.

Pagal pasirašytas sutartis fondas įsigijo dvi bendroves, kurios plėtoja 166 megavatų (MW) galios saulės jėgaines Rumunijoje.

„Auginame ir diversifikuojame valdomo portfelio geografiją. Rumunija – itin sparčiai besivystanti ir perspektyvi Europos Sąjungos (ES) rinka, skirianti vis daugiau dėmesio žaliesiems projektams. Šioje rinkoje matome itin didelį atsinaujinančios energetikos projektų vystymo potencialą ir tikimės, kad šios mūsų investicijos ne tik mažins taršą aplinkai, bet ir leis uždirbti patrauklią grąžą investuotojams“, – teigia „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.

Fondo portfelį papildantys saulės energetikos projektai Rumunijoje jau turi patvirtintas prisijungimo prie tinklų sąlygas. Saulės jėgainės, į kurias numatoma investuoti apie 120 mln. eurų, turėtų pradėti veikti 2024 metais.

„Nuolatos stebime keletą elektros energijos rinkų ES šalyse ir vertiname įvairias investavimo galimybes. Rumunijos rinką stebėjome nuo fondo įkūrimo pradžios, tačiau aktyvių veiksmų ėmėmės tik po to, kai valstybė pakeitė elektros energetikos teisės aktus ir įteisino galimybę vystyti elektros energijos gamybos objektus rinkoje sudaromų ilgalaikių elektros energijos pirkimo-pardavimo sandorių pagrindu (angl. power purchase agreements, PPA).

Rumunijos rinka yra patraukli savo geografine padėtimi ir  saulėtų valandų per metus kiekiu –  tai leidžia pasiekti apie 20 proc. didesnį saulės jėgainių efektyvumą, palyginti su Lenkija, ir padidinti pagamintos elektros energijos kainos konkurencingumą rinkoje. Pasikeitusi teisinė aplinka neabejotinai pritrauks dideles investicijas į atsinaujinančios energetikos sektorių ir leis Rumunijai spręsti struktūrinius elektros energijos gamybos balanso bei energetinės nepriklausomybės iššūkius“, – sako L. Liutkevičius.

Pernai bendras elektros vartojimas Rumunijoje sudarė daugiau kaip 60 teravatvalandžių (TWh) ir, palyginti su Lietuva, buvo apie 5 kartus didesnis. Rumunija dalį elektros energijos importuotoja, kitaip tariant, jai nepakanka šalies viduje gaminamos elektros energijos paklausai patenkinti. Rumunija yra atominės energetikos valstybė, tačiau dėl numatomų atominių jėgainių atnaujinimo darbų artimiausiais metais pora atominių blokų turės būti sustabdyta.

„Atsinaujinantys energijos šaltiniai neabejotinai yra efektyvus būdas didinti bet kurios šalies energetinę nepriklausomybę, saugumą ir atsparumą žaliavų kainų šuoliams. Į tvarius energetikos projektus Rumunijoje planuojame investuoti ir daugiau lėšų. Tai atvers daugiau bendradarbiavimo galimybių atsinaujinančios energetikos projektus plėtojantiems  vystytojams. Fondo valdytojai taip pat aktyviai plečia portfelį kitose rinkose“, – sako  „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris.

Pagal „INVL Renewable Energy Fund I“ investavimo strategiją investuotojų lėšos yra įdarbinamos į atsinaujinančios energetikos projektus (sausumos vėjo ir didelio masto (angl. utility scale) saulės jėgainių parkus) ES teritorijoje. Šiuo metu fondas koncentruojasi į Vidurio Rytų Europos šalis, kuriose mato didelį augimo potencialą.

Po įsigijimo Rumunijoje fondo portfelyje yra daugiau kaip 200 MW galios saulės jėgainių parkų vystomų projektų. Visi šie projektai jau turi prisijungimo prie tinklų sąlygas, o saulės parkų statyba vyks 2023-2025 metais.

Apie „INVL Renewable Energy Fund I“

2021 m. liepos 20 d. turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos sąjungoje  ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse.