INVL Logo

Į atsinaujinančią energetiką investuojantis „INVL Renewable Energy Fund I“ pritraukė papildomus 16,14 mln. eurų

Prieš tris mėnesius įkurtas į atsinaujinančios energetikos projektus investuojantis fondas „INVL Renewable Energy Fund I“ (REFI) antrojo platinimo metu pritraukė papildomus 16,14 mln. eurų investuotojų lėšų ir pasiekė 34,6 mln. eurų dydį.

„Investuotojų susidomėjimas ir pasitikėjimas bei pasiekti kapitalo pritraukimo rezultatai yra džiuginantys. Jau antrojo platinimo metu viršijome pusę numatyto 60 mln. eurų tikslinio fondo dydžio. Akivaizdu, kad pastaraisiais metais atsinaujinanti energetika tapo itin patrauklia investicine alternatyva, o šiuo metu vyraujančios aukštos išteklių ir elektros energijos kainos dar labiau didina investicijų intensyvumą”, – sakė „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.

Patikėtomis investuotojų lėšomis fondo veikla bus vystoma investicijomis į atsinaujinančios energetikos projektus Europos Sąjungos teritorijoje, šiuo metu koncentruojantis į Lenkijos rinką.

„Nuo fondo įsteigimo pradžios kuriame fondo partnerių tinklo infrastruktūrą, kuri apima tiek projektų vystytojus, tiek veiklą palaikančias paslaugas – teisės, finansų, apskaitos, inžinerinių paslaugų ir kitas paslaugas teikiančias įmones”, – sakė „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris.

Anot jo, nuo fondo įsteigimo pradžios jau sudaryta sutartis dėl daugiau nei 150 megavatų (MW) ankstyvos stadijos saulės jėgainių parkų projektų vystymo Lenkijos rinkoje. Toliau aktyviai dirbama su portfelio plėtra ir kitomis galimomis sutartimis, kurių pagrindu vystomas projektų portfelis Lenkijoje bus plečiamas.

„Svarbu atkreipti dėmesį, kad ne visi vystomi projektai pasieks statybos fazę, nes daliai jų nebus suteikta prisijungimo tinklų galia ar projekto bus atsisakyta dėl ekonominių priežasčių, tad aktyviai dirbame su kitais potencialiais partneriais ir siekiame vystomų projektų portfelį išplėsti. Domimės ir projektais Baltijos valstybėse, tad kviečiame Baltijos valstybėse veikiančius atsinaujinančios energetikos vystytojus bendradarbiauti“, – sakė L. Liutkevičius.

Pirmojo platinimo metu į fondą buvo pritraukti 18,5 mln. eurų investuotojų lėšų.

Tikslinis fondo dydis – 60 mln. eurų, maksimalus – 100 mln. eurų, siekiama grynoji grąža investuotojams – 11 proc. Lietuvoje fondo vienetus platina finansų maklerio įmonė „INVL Finasta“, minimali investavimo suma siekia 125 tūkst. eurų. Fondo trukmė – 7 metai.

Apie „INVL Renewable Energy Fund I“

2021 m. liepos 20 d. turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuos į ankstyvos (angl. green field) ir vidutinės (angl. brown field) vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apims naujų jėgainių statybą, jau veikiančių jėgainių įsigijimą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos sąjungoje, Didžiojoje Britanijoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse.